Genel kültür ile medeniyet arasında nasıl bir ilişki olduğunun ve birbirlerinin oluşumlarına nasıl etki ettiklerinin anlaşılabilmesi için öncelikle bu kavramların…